Tag

Η διαδικασία σε 4 απλά βήματα

Mask


Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/ΦΕΚ 1537-8.5.2012
«μέτρα και όροι για την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων» η Microcrop:

 


Παρέχει στους πελάτες τις ένα κατάλληλα πιστοποιημένο HospitalBox 40lit. το οποίο θα πρέπει να γεμίζει το μέγιστο εως τα ¾ του συνολικού του όγκου καθώς και ένα δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.


Mε το πέρας 30 ημερών αποθήκευσης σε ψύξη, από την ημερομηνία παράδοσης του κενού δοχείου, μετά από καθορισμένο ραντεβού με την υγειονομική μονάδα η Microcrop συλλέγει το γεμάτο Hospitalbox, το ζυγίζει παρουσία του προσωπικού της μονάδας, παραδίδει το κατάλληλο συνοδευτικό έντυπο που πιστοποιεί την παραλαβή των αποβλήτων, και δίνει νέο άδειο Hospitalbox.


Οι χρόνοι του κύκλου των 30 ημερών αποθήκευσης για την συλλογή των αποβλήτων είναι απόλυτα δεσμευτικοί και για την Microcrop καθώς και για την συνεργαζόμενη υγειονομική μονάδα.


Για κάθε Hospitalbox που θα παραλαμβάνεται από την Microcrop θα παραδίδεται βεβαίωση επεξεργασίας των μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων